Senteret sitt bannerbilde

Arbeidsrutiner

Timebestilling 

Ved timebestilling vil me føretrekkje at de nyttar heimesida vår.  Alternativt kan time bestillast på telefon: 53423311.

Det er viktig at ein bestiller time i god tid, då det kan vere ventetid på vanlege timar som fornying av førarkort, attestar, blodtrykkskontrol etc.  

 

Arbeidsrutinar

I tillegg til arbeidet ved Bremnes Legesenter har legane i oppgåver for Bømlo kommune som tilsynsfunksjonar og førebyggjande helsearbeid på faste vekedagar.

Marit Aas tar imot pasientar mandag, onsdag og torsdag.

Qaiser Shahzad tar imot pasientar mandag, onsdagar i oddetalsveker, torsdag og fredag.

Jorid Fadnes tar i mot pasientar tirsdag, onsdag, torsdag og fredag.

Ingvild T. Dahl tar i mot pasientar mandag, tirsdag og fredag, samt enkelte onsdagar. 

Alle legane ved legesenteret har dagleg sett av tid til øyeblikkeleg hjelp til sine pasientar. I tillegg tek turnuslege i mot pasientar dersom fastlegen ikkje har moglegheit.

Turnuslegen arbeidar og vert vegleia av dei fast tilsette legane.

Laboratorierutinar

Pasientar som møter kun til blodprøvetaking bør fortrinnsvis komme på formiddagen før 11.30.