Senteret sitt bannerbilde

Prisar

Prisane ved Bremnes Legesenter er i tråd med gjeldande tariff som er forhandla fram av Legeforeningen og Rikstrygdeverket.

Den nye tariffen er gjeldande fra 1.juli kvart år.

Eigenandelstaket for 2019 er kr 2369,- Eigenandelsfritaket gjeld kun for eigenandelar for legekonsultasjonar, blodprøvar, resept/- sjukemeldingar og rekvisisjonar.     Anna inngår ikkje i frikortgrunnlaget som: materiell/medisinar, ikkje møtt til time, utskrift av journal o.l. 

NB! Dersom ein har frikort, er det viktig å gje beskjed til legen om dette. Legekontoret/fastlegen får ikkje automatisk melding om frikort!

Dersom ein uteblir frå ein legetime vert dette belasta pasienten. Denne eigenandelen inngår ikkje i frikortavtalen.

Konsultasjon hos lege uten spesialistutdanning Kr. 152.- 

Konsultasjon hos lege med spesialistutdanning Kr. 201.-

Blodprøve utanom legetime Kr. 108,-

Blodprøve i samband med legetime Kr. 54,-

 

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrar:

Gynekologiske undersøkelsar : kr. 60,-

Spirometri eller EKG kr. 90,-

Kateterisering, mindre kirurgisk inngrep : kr. 127,-

Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m: Frå kr. 171,-

 

Ekspedisjonsgebyr ved sending av reseptar, rekvisisjonar, henvisningar osv. per brev, faks, telefon eller e-post etter ønske frå pasienten: kr. 59,-

 

Attestar/Legeerklæringar :

Attester må betalast same dag.

Vanleg førerkortattest Kr. 500- Tilleggsattest diabetikare Kr. 100,-

Offshoreattest Kr. 1600,-

Sjømannslegeattest: 1900,-

Sjømannlegeattest for elevar fra videregåande skule som ikkje har arbeidsgiver: 900,-

Legeerklæring til skole ved fråvær Kr 150,-

Attest søknad om TT-kort Kr. 255,-

Handicapparkering Kr. 200;-

Helseattest Kr. 350,-