LEGEVAKTA ER FLYTTA

Den 1.februar flytta legevakta inn i Legevaktbygget som ligg like ved Stord sjukehus.

Legevakta kan kontaktast når fastlegen ikkje er tilgjengeleg og hjelpa ikkje kan venta.

Ta kontakt for timebestilling eller rådgjeving, telefonnummer: 116117

Telefonen blir besvart heilte døgnet. Er det akutt og står om liv, ring 113.

Opningstid

Kvardagar: 15:00 – 22:00

Helge- og høgtidsdagar: 08:00 - 22:00

                              

Adresse: Legevaktbygget Tysevegen 62, 5416 Stord

 

Heimeside: www.sunnhordland-legevakt.no