Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Arbeidsrutiner

Timebestilling 

Ved timebestilling vil me føretrekkje at de nyttar "helsenorge.no". Denne tenesta er gratis.  Alternativt kan time bestillast på telefon: 53423311.

Det er viktig at ein bestiller time i god tid, då det kan vere ventetid på vanlege timar som fornying av førarkort, attestar, blodtrykkskontrol etc.  

 

Arbeidsrutinar

I tillegg til arbeidet ved Bremnes Legesenter har legane i oppgåver for Bømlo kommune som tilsynsfunksjonar og førebyggjande helsearbeid.

 

Alle legane ved legesenteret har dagleg sett av tid til øyeblikkeleg hjelp til sine pasientar. I tillegg tek turnuslege i mot pasientar dersom fastlegen ikkje har moglegheit.

Turnuslegen arbeidar og vert vegleia av dei fast tilsette legane.

Laboratorierutinar

Pasientar som møter kun til blodprøvetaking bør fortrinnsvis komme mellom kl. 08:00 - 11.00.