Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Prisar

Prisane ved Bremnes Legesenter er i tråd med gjeldande tariff som er forhandla fram av Legeforeningen og Rikstrygdeverket.

Den nye tariffen er gjeldande fra 1.juli kvart år.

Eigenandelstaket for 2020 er kr 2460,- Eigenandelsfritaket gjeld kun for eigenandelar for legekonsultasjonar, blodprøvar, resept/- sjukemeldingar og rekvisisjonar.     Anna inngår ikkje i frikortgrunnlaget som: materiell/medisinar, ikkje møtt til time, utskrift av journal o.l. 

NB! Dersom ein har frikort, er det viktig å gje beskjed til legen om dette. Legekontoret/fastlegen får ikkje automatisk melding om frikort!

Dersom ein uteblir frå ein legetime vert dette belasta pasienten. Denne eigenandelen inngår ikkje i frikortavtalen.